•  709 dibaca
  •  181 diunduh
  • Koleksi Banyuwangi

Dongenge Wong Banyuwangi

 

Buku dongeng iki bisa cemepak nong para dulur utamane para siswa. Banyuwangi, bengen arane Blambangan, manggone nong telatah Jawa bucu wetan. Seru sugihe kang aran dongeng utawa cerita. Sasat angger desa iku ana dongengane, kang kadhang-kadhang meh dianggep kaya temenan. Perkara ndongeng, wong Banyuwangi sakat bengen ahline. Bengen, anang utawa adon, bapak utawa emak, sambi ngeloni putune utawa anake, iku adate ndongeng sulung. Sedurunge ndongeng, putune utawa anake iki mau dikongkon ngidek-idek sulung, mari, upahe upah dongeng. Nong langgar ya gedigu. Mari alip-alipan, nderes, kadhung wis emeh isak, sakuwise pak guru wiridan, mangkat ndongeng.